پتینة آثار هنری

پتینه در فرهنگ هنرهای تجسمی به معنای بافت و رنگ یا جرمی که بر اثر گذشت زمان و به مرور اکسید شده و عوامل طبیعی روی شیی اثر گذاشته و باعث تغییر رنگ و ایجاد بافت (تخریب جنس) و ایجاد زنگار شده است، می باشد.
هدف از برگزاری این دوره، آموزش روشهای مختلف ایجاد بافت و بکارگیری رنگ، نمایی کهنه و فرسوده شده یا اکسید شده و یا حتی فرمهای مدرن در راستای ایجاد تنوع رنگی و یا کهنه کاری بر روی اشیا ساخته شده از جنس های مختلف مثل مجسمه،کوزه، ظروف، قاب عکس، دیوار و … می باشد.
این دوره بگونه ای برنامه ریزی شده تا امکان دستیابی و تسلط به هنر پتینه برای هنرجویانی که در پی گسترش تجارت و مهارتهای هنر طراحی داخلی هستند و حتی افراد مبتدی که هیچ گونه پیشینه ای در آموختن هنرهای دستی و تجسمی ندارند فراهم گردد.
در این دوره، هنرجویان بدون استفاده از هیچ دستگاه و یا ماشین خاصی و توسط هنر دست و البته با فراگیری و تکیه بر شناخت ماهیت و خواص رنگ و مواد و در نهایت خلاقیت قادر خواهند بود این هنر جذاب و دوست داشتنی را فراگیرند.
ساختار کلی و شرح جزئیات و مرحله بندی مطالب در طول دوره بگونه ای است که قابل فهم و لذت بخش باشد.
ما معتقدیم با یادگیری این هنر، خلاقیت، توانایی، استعداد، ذوق و نیز انرژی مثبت در شما فعال شده و از انجام آن لذت خواهید برد.

 

                                                                                                    مدرس :  دنا ناوی