نور پردازی

آشنایی با ویژگیهای نور و شناخت آن و تفاوت چشم انسان با فیلم عکاسی و سنسور دوربین دیجیتال

نورسنجی صحیح و کارت خاکستری

نور در عکاسی پرتره

  • نور طبیعی : استفاده از نور سایه پرکن در نور طبیعی
  • نور مصنوعی : 1- تک نور، دو نور، سه نور و … 2- پرتره تکی، دو نفره، سه نفره و دسته جمعی

نور پردازی بر حسب جنس اشیای مختلف (شیشه، فلز، چرم، سفال، سرامیک، پلاستیک، کائوچیو و …)

نور پردازی کپی از تابلوی نقاشی، نسخ و فرش

نور پردازی در ماکرو گرافی

نور پردازی در عکاسی جواهرات

نور پردازی های خاص، ترکیب نور فلاش (نور لحظه ای) و نور تنگستن (نور ممتد)

نور پردازی در عکاسی مواد غذایی

                                                                                          مدرس :  سروش کیایی