نقاشی و خلاقیت کودکان

در این دوره، آموزش سادة طراحی،ایده، خلاقیت و کاردستی برای کودکان ارائه می­شود.کار با مداد پاستیل، آبرنگ و مواد مختلف از جمله فعالیت­هایی است که در طول دوره انجام خواهد شد.