مجسمه سازی برنز

قالبگیری سیلیکونی برای مدل مومی و موم ریزی و پایه گذاری برای آن، ساخت قالب سرامیکی برای مدل مومی، ریخته گری، پرداخت کاری، جوشکاری و پتینه کاری از اهم سرفصلهای 6 بخش آموزشی این دوره می باشد.
در طول ترم ساخت نمونه هایی از نقوش برجسته، اجسام متقارن، پرتره، فیگور و کارهای پیچیده انجام خواهد شد و تمامی مراحل عملی به همراه مباحث تئوریک مطرح می گردد. وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای تمامی مراحل بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نحوه ساخت آنها آموزش داده می شود، همچنین رعایت نکات ایمنی لازم در تمامی مراحل و ذکر خطرات احتمالی مطرح خواهد شد.

 

                                                                                           مدرس : امیرعلی ثانوی