عکاسی پایه

تاریخچة عکاسی آنالوگ و چگونگی شکل گیری تصویر و آشنایی با دوربین عکاسی و ساختمان آن، همچنین نور و نورسنجی، دیافراگم و شاتر و ساختمان فیلم و سنسور و حساسیت، لنزها و منابع وفیلترها و .. WB نوری، دمای رنگ و وایت بالانس
خلاصه ای از دروس عکاسی مقدماتی:
  تاریخچه مختصر عکاسی و آشنایی با ساختمان دوربین
  ساخت دوربین پین هول و عکاسی با آن
  شناخت سرعت، دیافراگم، حساسیت و نورسنجی
  فوکوس و عوامل موثر بر آن، و ضعیتهای فوکوس اتوماتیک
 آشنایی با انواع لنزها
  عمق میدان، تاثیر فاصله کانونی بر عمق میدان، پرسپکتیو و زاویه دید عکس
  انواع نورسنجی، استفاده از کارت خاکستری 18%، براکتینگ، هیستوگرام، جبران نوردهی
  کلوین، رنگ نور و وایت بالانس
  منابع نوری، نور طبیعی، نور فلاش و نور مصنوعی و تفاوت آنها با یکدیگر
  نشان دادن عکس و صحبت درباره کادربندی و کمپوزیسیون
  مروری بر شاخه های مختلف عکاسی مثل: پرتره، ماکروگرافی، طبیعت، معماری و صنعتی و تبلیغاتی

 

                                                                                                       مدرس :  سروش کیایی