عکاسی مطبوعاتی

 1.  عکاسی مطبوعاتی چیست، عکاس مطبوعاتی کیست، عکاسی مطبوعاتی چگونه پدید آمد و دارای چه شاخه هایی می باشد.
 2. آشنایی با انواع رسانه (چاپی و دیجیتالی ) به عنوان خانه اصلی عکاس مطبوعاتی.
 3. اولین وظیفه یک فرد به عنوان عکاس مطبوعاتی چیست (چگونگی هماهنگی با تیم خبری رسانه ای که با آن کار می کند.)
 4. ابزار شناسی عکاسی مطبوعاتی، آشنایی با انواع دوربینها و لنزها
 5. آشنایی با فلاش به عنوان یکی از ملزومات کار مطبوعاتی و کار با آن + کار عملی
 6. تک عکس چیست، مجموعه عکس چیست و انواع آن چیست.
 7. ادیتور عکس کیست و تفاوت آن با ادیتوریال چیست. آشنایی با نحوه ادیت عکس، اعم از انتخاب و ویرایش عکس یا مجموعه عکس مطبوعاتی + کار عملی
 8. آشنایی با راه های پی بردن به جعلی بودن یک عکس به عنوان یکی از  وظایف عکاس مطبوعاتی + کار عملی
 9. آشنایی با زیرنویس عکس،انواع آن + کار عملی
 10. آشنایی با انواع صفحه بندی و تعیین یک کار عملی
 11. مرور و بررسی کار عملی صفحه بندی به عنوان پروژه میان دوره
 12. آشنایی با عکاسی بحران، بحران چیست و منطقه بحران زده به چه جایی گفته می شود.
 13. آشنایی با نحوه آمادگی برای رفتن به منطقه بحران زده.
 14. آشنایی با ابزار کار عکاسی بحران،لپ تاپ، ماهواره، گوشیهای ماهواره ای.
 15. آشنایی با کار گروهی  در منطقه بحران زده.
 16. خلاقیت در مدیریت منابع دارویی، غذایی و روشهای شخصی برای زنده ماندن در مناطق بحران زده.
 17. کار گروهی چیست، از چه نفراتی تشکیل می شود، وظیفه هر فرد در گروه چیست.
 18. آشنایی با شیوه نوشتن رزومه و نحوه معرفی به یک رسانه و آشنایی با نحوه انتخاب و ادیت عکسها برای ارائه به یک رسانه برای درخواست کار به عنوان عکاس مطبوعاتی
 19. انجام یک کار گروهی به عنوان پروژه آخر دوره
 20. مرور و بازبینی عکسهای کار گروهی در جلسه پایانی دوره عکاسی مطبوعاتی

به دلیل اینکه ممکن است بنابر سطح دریافت و هوش هنرجویان بخش هایی از کلاس سریع تر یا کندتر از حد معمول خود پیش رود، لذا 20 عنوان ذکر شده در بالا در طول 10 جلسه 2 ساعته تدریس خواهد شد و تقسیم بندی برای هر جلسه موکول خواهد بود به نحوه پیشرفت هنرجویان. در هر دوره تعداد یک یا دو جلسه اضافی در نظر گرفته می شود تا اگر آموزش به دلیل کند بودن هنرجویان کمی آهسته تر پیش رفت زمان کافی برای پرداختن و آموزش کلیه مباحث موجود باشد.

 

                        مدرس : مرتضی نیکو بذل