تکنیک های مدرن نقاشی

تکنیک­های مدرن نقاشی، مجموعه تکنیک­های برجسته­ سازی، ایجاد بافت، ساخت تابلوهای دکوراتیو، با استفاده از متریالهای مختلف در نقاشی می­ باشد. در این دوره به شکلی سبکهای مدرن نقاشی ارائه می گردد.

آموزش ابتدایی طراحی، رنگ شناسی و تکنیکهای رنگ گذاری، تکنیکهای بافت و ترکیب مواد، نقاشی روی سطوح مختلف از سرفصلهای این دوره می باشد.  

 اجرای کامل یک طرح نیز به عنوان کار عملی پایان دوره انجام خواهد شد. 

                                                                                          مدرس :  امیرعلی ثانوی