خلاقیت و ترکیب مواد در نقاشی و مجسمه سازی

شناخت متریالهای مختلف و بررسی زوایای گوناگون آنها به لحاظ صرفه اقتصادی، زمان و سادگی اجرا. شامل سنگ، برنز، سایر فلزات، چوب، سرامیک، سیمان، شیشه، فایبرگلاس، پاپیه ماشه و مواد پلاستیکی.

 

                                                                                         مدرس :  امیرعلی ثانوی