مبانی اجرای موسیقی (سُلفِژ)

امروزه برای آموزش مبانی اجرای موسیقی شیوه ­هایی چند در ایران رایج است و معلمان دروس به اصطلاح سلفژ و دیکته موسیقی با بهره­ گیری از تعداد معدودی کتاب و جزوه خارجی (که تاریخ نگارش بعضی از آنها از نیم قرن هم بیشتر است) به آموزش هنرجویان موسیقی می­ پردازند.

این شیوه ­های آموزشی به دلیل طولانی بودن زمان آموزش آنها و نیز عدم ارائه کلید کار هیچ­گاه نتوانسته­ اند ارتباط درستی با هنرجویان برقرار کنند. به­ عبارت دیگر، آموزش این درس اصولی و زیربنایی موسیقی از طریق شیوه ­های موجود نتوانسته است اعتماد و اطمینان اجرایی لازم را در تعداد بسیاری از فراگیرندگان این هنر، برای سرایش(سلفژ کردن) و یا تربیت شنوایی(دیکته موسیقی) به وجود آورد.

روش نوین آموزش مبانی اجرای موسیقی حاصل پژوهش و تحقیقات شریف لطفی از سال1352 به بعد است  که نخست بصورت تئوری تدوین شد و از حدود سال1360 تا کنون توسط وی و متعاقبا برخی از شاگردان برجسته وی این روش نوین آموزشی در کلاس­های مربوط تدریس شده است.

منبع: کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی

تالیف شریف لطفی(برگزیده بیست و یکمین دوره کتاب سال 1382)

 

                                    مدرس : استاد شریف لطفی