اصول آهنگسازی

بسیاری از مباحثِ قابل طرح در این سرفصل، در ارتباطی تنگاتنگ با دیگر عناوینِ مرتبط با آهنگسازی مانند فُرم موسیقی، هارمونی و کُنترپوان می‌باشند. در آموزش اصول آهنگسازی، بررسی عناصر ساختاریِ موسیقی به صورتِ کلی و صرف‌نظر از اینکه در کدام یک از فُرم‌های موسیقی ظاهر خواهند شد، می‌تواند مد نظر قرار گیرد. نحوة شکل‌دهی یک موتیف، سامان‌دهیِ صحیحِ یک ملودی، توانمندی در ایجاد و ویرایش یک تِم و بسط و گسترش آن، پردازش نیم‌جمله‌ها، جمله‌ها وعبارت‌های موسیقایی، شکل‌دهی تِم‌های متضاد در عین حفظ یگانگی و وحدت و … از موضوعات مورد مطالعه در این سرفصل آموزشی خواهد بود.

 

 

               مدرس : استاد احمد پژمان