آفرینش در موسیقی

متد آهنگسازی ذکر شده در این نوشتار شیوه نوینی است که صرفاً برای آفرینش در موسیقی ایرانی طراحی شده و طبقه­ بندی روشن و ساده و نگرش آموزش محور، از شاخصه ­های منحصر به فرد آن است. دغدغه روش مذکور چگونگی پیدایش و بکارگیری چند صدایی است و تلاش دارد دستورالعمل هایی با توجیه منطقی و آکادمیک را آموزش دهد و با ارائه یک روش مندی مدون سطح مقوله آفرینش در موسیقی ایرانی را فراتر از موضوع صرفاً سلیقه­ ای آفریننده اثر ببرد.

از این رو با مبنا قرار دادن سه موضوع ردیف موسیقی ایران، علم آکوستیک صوت و طبیعت انسان، به خلق لایه­ های صوتی متفاوت و مرتبط و تحصیل هارمونی(هماهنگی اصوات) از آنها می­ پردازد.

 

                مدرس : استاد شریف لطفی